Protokoll från styrelsemöte 2018-02-26 finns nu bland övriga protokoll.