Protokoll från styrelsemötena 2017-11-06 och 2017-12-07 finns nu bland övriga protokoll.