Den planerade tryckspolningen av avloppsbrunnarna på kvarter 2 och 5 har flyttats till onsdag 2017-11-15 och då kommer även samfällighetens samtliga dagvattenbrunnar att slamsugas.