Fredag 2017-11-10 kommer Suez och gör en tryckspolning av avloppsbrunnarna på kvarter 2 och 5. Enligt Suez så skall de boende inte påverkas mer än att nivån på toalettvatten kan sjunka tillfälligt. Arbetet görs då det kommit in klagomål på att avloppsnätet på kvarter 2 och 5 är trögt och att det  kan förekomma viss lukt.

Samfällighetens samtliga dagvattenbrunnar kommer även att spolas men Suez har ännu inte meddelat vilken dag det kommer att ske.