Protokoll från styrelsemötena 2017-08-24 och 2017-10-05 finns nu bland övriga protokoll.