Företaget Ventus Norden har kontaktat ett flertal hushåll i vår samfällighet och erbjuder kostnadsfri kontroll av ventilationen. Företaget verkar inte vara seriöst då de bryter mot regler för direktmarknadsföring och dessutom tar mer betalt än seriösa företag för arbeten.

Rengöring av ventilationskanaler och aggregat kan vara en bra idé för att förbättra ventilationen, speciellt från våtrum och kök. Vi rekommenderar dock att ni väljer ett seriöst företag för arbetet.