Styrelsen vill rikta ett stort tack till de boende som ställt upp och redan utfört en stor del av det nödvändiga underhållet på kvartershus och garage! Tack vara sådana som er kan vi hålla samfällighetsavgiften på en lägre nivå.

Även er medlemmar som valde att betala in den extra kostnaden i samband med vattenläckan tidigare än förfallodatum förtjänar ett stort tack. Tack vara er behövde samfälligheten inte ta några tillfälliga lån i samband med den omfattande vattenläckan.