Måndag morgon 2017-09-04 så kommer Suez (fd Sita) och gör en tryckspolning av avloppsbrunnarna i kvarter 1. Enligt SUEZ så skall de boende inte påverkas mer än att nivån på toalettvatten kan sjunka tillfälligt. Arbetet görs då det kommit in klagomål på att avloppsnätet är trögt och att det ibland kan bli viss lukt. Vi provar först på kvarter 1 och har det positivt resultat kan vi gå vidare med andra kvarter som har problem.