Protokoll från styrelsemöten 2015-06-02 och 2015-08-25 upplagda.