Protokoll från årsmötet upplagt och listan med namn på kvartersombud 2015/2016 uppdaterad.