Konstituerande protokoll upplagt och styrelsesidan uppdaterad med aktuella namn för 2015/2016.