Protokoll från styrelsemöte 2015-04-16 upplagt på sidan.