Protokoll 2 från styrelsemöte 2015-03-11 upplagt på sidan.