Protokoll från styrelsemötet 2015-02-02 finns nu på sidan.