Protokoll från styrelsemöte 2014-12-09 upplagt på sidan.