Protokoll 7 från styrelsemöte 2014-10-13 upplagt på sidan.