Protokoll 6 från styrelsemöte 2015-10-19 upplagt på sidan.