TV4 Sport byter namn till TV12 den 29 mars 2014.
TV12 kommer att finnas på samma kanalplats som TV4 Sport tidigare fanns på, så ingen ny kanalsökning kommer att behöva göras.
Mer information om detta finns på Sappas hemsida.