Protokoll från senaste styrelsemötet upplagt på sidan.