Protokoll 3 -2014 från styrelsemötet, upplagt på sidan.