Protokoll från styrelsemötet 2013-01-22 upplagt på sidan.