Protokoll från styrelsemötet 2012-10-23 upplagt på sidan.