Protokoll från styrelsemötet 2012-09-26 upplagt på sidan.