Byte av vattenmätare i kvarter 1, 2 och 3.
Mer informatiom om bytet.