Protokoll från styrelsemötet 2012-08-23 upplagt på sidan.