Protokoll från styrelsemötet 2012-06-13 upplagt på sidan.