I senaste protokollet (2013:1) krävs en rättelse/förtydligande:

Där står följande under punkten ekonomi:

”Finansiering av fibernät för medlemmar som önskar låna på samfälligheten är klart. Lånet som samfälligheten tar slutar på 437 500 kr (35 medlemmar). Det har blivit lite krångel med att vi inte kan få fast ränta på detta lån utan måste ha rörlig ränta. Detta beror på att lånet endast är på 5 år och att beloppet är så pass lågt (flertalet medlemmar har valt att finansiera hela beloppet direkt). Det kommer att innebära en mer administration för att ha koll på lånet och lösningen blir att kvartalsavgiften för dessa medlemmar blir densamma under varje år, men att en avräkning kommer att ske vid varje årsskifte för att följa den rörliga räntan.”

Rättelse är enligt följande (se sista meningen) och gäller de som valt att låna via samfälligheten:

Kvartalsavgiften kommer att bli densamma under årets samtliga 4 kvartal. Avstämning kommer sedan att göras vid varje årsskifte för att se om medlemmarna har betalat in för mycket eller för lite i ränta. Medlemmarna kommer att betala av mer på lånet de första åren varefter det kommer avta de senare åren.

För mer frågor kontakta Sara Ejnefjäll, Kassör