Protokoll från styrelsemötet 2013-02-27 upplagt på sidan.