Sammanställning av enkät, fiber, är nu upplagd på sidan.
Den finns här.