Protokoll från styrelsemötet 2011-11-08 upplagt på sidan.