Protokoll från styrelsemötet 2011-09-27 upplagt på sidan.