Protokoll från styrelsemötet 2011-08-23 upplagt på sidan.