Protokoll från styrelsemötet 2011-06-14 upplagt på sidan.