Protokoll från styrelsemötet 2011-05-12 upplagt på sidan.