Protokoll från styrelsemötet 2011-04-06 upplagt på sidan.