Styrelsemötet den 8/12 blev inställt på grund av för få deltagande.
Mötet flyttades till 11/1 -2012.

Vänligen Styrelsen