Ev motioner till Årsmötet skall lämnas till sekreteraren (Hjortronvägen 66), senast måndagen den 28 februari.
Märk kuvertet ”Motioner till Årsmötet”.