Med anledning av sen Påsk och Valborg kommer Årsmötet och städhelgen att ändras.

Årsmöte: Torsdag 28 april kl 19:00, Långsätterskolans matsal.
Städhelg: 7 – 8 maj, information kommer att lämnas av resp kvartersombud.