Protokoll från styrelsemötet 2011-01-12 är nu upplagt på sidan.