Protokoll från styrelsemöte 2021-12-16 finns nu bland övriga protokoll.