Styrelsen har gjort ett förslag till utökning av parkeringsplatser som skickats ut till fastighetsägare som har en andel i gemensamhetsanläggning 1 (garage, parkeringar och kvartershus). Eftersom enskilda boende i bostadsrättsföreningen inte äger sin fastighet så har förslaget i deras fall skickas till styrelsen för bostadsrättsföreningen.