Protokoll från styrelsemöte 2019-11-07 finns nu bland övriga protokoll.