De nya stadgarna som beslutades på ordinarie föreningsstämma 2019-04-28 är nu godkända av lantmäteriet och kan därmed börja tillämpas. De nya stadgarna finns på hemsidan.