Protokoll från styrelsemöte 2018-01-10 finns nu bland övriga protokoll.