Restavfall (brännbart) utgör den stora kostnaden för samfällighetens sophantering. Om vi blir bättre på att sortera sopor och därmed minskar restavfallet så kommer även kostnaden för sophanteringen att minska. Använder du samfällighetens kärl för pappförpackningar så se till att vika ihop förpackningarna innan och använder du istället kommunens återvinningsstationer så är det ännu bättre =).