Nu finns samtliga underskrivna bilagor till årsmötesprotokollet på sidan: Verksamhetsberättelse 2016, årsredovisning 2016, revisionsberättelse 2016 och budget 2017.