Den 31 augusti mellan klockan 9-17, kommer Sappa att genomföra ett underhållsarbete i
huvudcentralen i Nyköping. Detta för att säkra och stärka upp tv-leveransen i nätet. Under arbetet kommer både den analoga och digitala tv-signalen att ligga nere.

Boende behöver inte göra något efter att arbetet är klart, utan det kommer igång av sig själv.