Protokoll från årsmöte 2016-04-17 och protokoll från styrelsemöte 2016-05-23 upplagt. Även kvartersombudssidan är uppdaterad med aktuella namn.