Protokoll 5 från styrelsemöte 19 augusti upplagt på sidan.