Protokoll 4 från styrelsemöte 3 juni upplagt på sidan.